Om WebAdapt

Webutvikling og webdesign med fri programvare

Heidi Rognlien

WebAdapt ble opprettet i 2010 og eies og drives av Heidi Rognlien. Jeg har utdanning innen informatikk og sosiologi fra Universitetet i Oslo. Før jeg startet WebAdapt jobbet jeg i ca. 10 år med systemutvikling og utvikling av programvare innen offentlig sektor. Siden WebAdapt ble etablert har arbeidet bestått av webutvikling og webdesign.
 
Firmaet har spesialkompetanse på webløsninger med fri programvare og åpen kildekode. Joomla publiseringsløsning benyttes som basis i løsningene. Det legges vekt på å levere funksjonelle nettsider med vekt på sikkerhet og brukervennlighet.
 
Fri programvare betyr at du får copyright til programvaren når løsningen er levert. Du får dermed forbeholdt alle rettigheter til nettsideløsningen. Det er ingen påtvungne, bindende avtaler eller løpende avgifter for løsningene, med unntak av utgifter til webhotell/ domene og eventuelle kostnader til tredjeparts løsninger. Du velger om du vil utføre administrasjon og vedlikehold selv, sette bort noe eller alt til WebAdapt, eller velge annen leverandør av tjenester.
 
De fleste oppdragene utføres av meg, men jeg kan også trekke inn samarbeidspartnere på prosjektbasis. Du vil uansett få god, personlig oppfølging for ditt prosjekt.