WebAdapt - hjem

- webløsninger du vokser med!

FacebookLinkedinGoogle

Vedlikeholdsavtale


vedlikeholdsavtaleJevnlig vedlikehold/ oppgradering av programvaren på nettstedet ditt er viktig, ikke bare for å ha en oppdatert løsning med nyeste funksjonalitet, men også for å gi god sikkerhet for nettsidene. Gjennom denne avtalen sørger vi for kontinuerlig oppgradering av installert programvare, med nyeste stabile programversjoner og sikkerhetsoppdateringer. Avtalen inkluderer ikke større programendringer som krever migrering av data (som fra v.1.5 til 3.x).
 
Avtalen forutsetter at du har nyere WordPress-/ Joomlaversjon ved inngåelse og gjelder for ett år av gangen.
 
Vedlikeholdsavtale må omfatte nettstedet som helhet og kan ikke gjelde for kun deler av det. Dette skyldes at de ulike elementene er avhengige av hverandre for å fungere som de skal. Hvis det er installert utvidelser i løsningen beregnes pristillegg etter avtale.
 
Pris pr. år: fra kr. 2980,- (eks. mva). *
 
 
*) Avtalen gjelder for ett år av gangen og er gyldig når faktura for perioden er betalt. Godtgjørelse for avtalt periode refunderes ikke.