Tjenester Joomla

 
pult

Uavhengighet av leverandør

Joomla er basert på fri programvare, og du er ikke bundet til en bestemt leverandør av tjenester knyttet til din Joomlaløsning. Når løsningen er levert, kan du velge om du vil utføre noe eller alt videre arbeid med nettsidene selv, eller sette det bort til oss eller andre.
 
I tillegg til å sette opp løsningen, utfører vi en rekke tjenester knyttet til Joomlaløsninger. De vanligste er listet opp nedenfor.
 
Tjenestene utføres enten mot fakturering med kr. 800,-pr. time, eller til gunstig fastpris for de mest populære tjenestene. Virksomheter med større oppgaver eller faste oppdrag, er velkomne til å ta kontakt for spesialavtale tilpasset bedriftens behov.
 
 

Vanlige tjenester

 

support

Support

Støtte i bruk av Joomlaløsning gis pr. tlf. på dagtid og pr. e-post 24/7. Vi lover svar på e-post innen 24 timer på ukedager, og vanligvis svarer vi raskere.
 
Timebetaling eller fast supportavtale tilpasset ditt behov.

vedlikehold

Vedlikehold

Det er anbefalt at Joomla-programvaren med utvidelser oppgraderes jevnlig. Dette øker sikkerheten for løsningen og bidrar til at den fungerer optimalt over tid. Ønsker du at vi skal sørge for kontinuerlig vedlikehold, anbefaler vi en vedlikeholdsavtale. Pris vil avhenge av hvilke utvidelser som er installert i løsningen.

utforming

Diverse

  • Hjelp til kravspesifisering
  • Tilpasning av design/ layout
  • Utforming/ utlegging av innhold
  • Oppsetting av landingssider
  • Integrasjon sosiale medier
  • Søkemotoroptimalisering
  • Implementering SSL sertifikat (https)
  • Videreutvikling - utvidelser