WebAdapt - hjem

- webløsninger du vokser med!

FacebookLinkedinGoogle

Supportavtale

supportavtaleSupportavtale gir tilgang til personlig veiledning pr. epost eller telefon. Det innebærer svar på spørsmål, eller at vi kan gå inn i din løsning for å hjelpe deg videre med et problem eller feilsøking.
 
Supportavtale inkluderer kun support i bruk av Joomla- eller WordPress-løsning oppsatt eller vedlikeholdt av WebAdapt og inkluderer ikke utføring av arbeid på webløsningen, som f.eks. utlegging/ redigering av innhold eller videreutvikling. Den dekker heller ikke retting av feil som skyldes kundens bruk av løsningen eller support knyttet til videreutvikling. Eventuelle feil i tredjeparts løsninger, som installert programvare, søkes løst gjennom tredjepart.
 
Pris pr. år: Fra Kr. 2 980,- (eks. mva.)
 
Support kan også ytes ved kjøp av timekreditt eller fakturering pr. time.
 
 
*) Avtalen gjelder for ett år av gangen og er gyldig når faktura for perioden er betalt. Godtgjørelse for avtalt periode refunderes ikke.